Level Up

689 Ընկերության էջի դիտումներ

Level Up Օնլայն Դասավանդման Կենտրոնը հիմնված է մի խումբ երիտասարդ դասավանդողների կողմից, ովքեր, համադրելով ձեռք բերված փոձն ու գիտելիքները, ստեղծել են անգլերենի դասավանման 3 մակարդակ, որոնք կիրառելով սովորողին օգնում են կարճ ժամանակահատվածում հասնել տեսանելի արդյունքների։

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` Այլ

Գտնվելու վայրը: Unnamed Road, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված թրեյնինգներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թրեյնինգներ։

Կոնտակտներ

Unnamed Road, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37495895888