Lingua Life Language Teaching Center

6769 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

Lingua Life-ի կողմից առաջարկվող կուրսերն են՝

1. Անգլերեն(խոսակցական,ընդհանուր, բիզնես)

2. Ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, գերմաներեն,շվեդերեն, թուրքերեն, չինարեն և այլ լեզուներ

3. Քննական Ծրագրեր. IELTS,TOEFL, GRE, GMAT,

Անգլերենի անվճար խոսակցական ակումբներ, որոնք միտված են զարգացնելու խոսակցական հմտությունները:

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 101 Փավստոս Բուզանդ փ․, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

101 Փավստոս Բուզանդ փ․, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն