Lite Group CJSC

8188 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

9 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: 34, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

34, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(+374 60) 38-33-33