LS Innovations

30582 Ընկերության էջի դիտումներ

22 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

21 ընդհանուր աշխատանքներ

LS Innovations Company founded May 2013.

Our main activity is Full Stack Programming. We work with partners from all of the world.

The company made bunch of web and mobile applications providing quality and stability for our clients. The works were made for clients from in cultural, governmental, business, advertisement and other fields.
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Mamikonyanc 48, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Mamikonyanc 48, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(044) 544-511