Marktguru

9608 Ընկերության էջի դիտումներ

16 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

21 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2012

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 33 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

33 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Loading
Loading