Marsbridge Capital Limited | Staff.am(am)

Marsbridge Capital Limited

1153 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 160 City Road, London, Մեծ Բրիտանիա

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Company Description

Marsbridge Capital is a London based data science and trading technology development company with offices in Yerevan, Armenia. It was founded with the mission to empower investment management professionals with innovative, affordable and reliable technological solutions and custom software to achieve their goals in global financial markets. We are specialized in creating algorithmic trading systems using advanced technology that relies on financial mathematics, artificial intelligence, pattern recognition and more.

Կոնտակտներ

160 City Road, London, Մեծ Բրիտանիա
+37441505803