meettal

22414 Ընկերության էջի դիտումներ

11 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

16 ընդհանուր աշխատանքներ

We are a tech recruitment agency with a passion for new technologies.

meettal helps leading global tech companies to hire topnotch tech talent.

We dream to make the tech industry as awesome and professional as possible by helping people find the perfect job and encouraging companies to hire and retain the best talents for their business to be successful.

Owing to our experience we have a deep knowledge base of tech industry of Europe and CIS countries. We understand both business and talents minds and, most importantly, we know how to bring their needs into harmony. We deem that a productive and creative work environment is the essential factor for the overall success of companies and for talents to boost their potential.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 23 Կալենցի նրբանցք, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

23 Կալենցի նրբանցք, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն