Mont LLC | Staff.am(am)

Mont LLC

14966 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

14 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2008

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: RA, Yerevan 0025, 35/1 Sayat-Nova Ave., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

RA, Yerevan 0025, 35/1 Sayat-Nova Ave., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410570680