Montari LLC

13061 Ընկերության էջի դիտումներ

40 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

Who we are:

Montari is an international analytical company which has been on the market for more than ten years! The company's main product is investment trading platforms and analytical services for customers from all over the world.

Our goal is to provide a comprehensive solution for organizing a profitable and effective activity for the company.

What are we doing?

We increase sales worldwide thanks to precise audience analysis and a well-formed sales and marketing strategy.

 

How do we do it?

We train our employees in professional negotiation and conclusion of transactions with customers.

We believe that the success of a company depends on the team. That is why we pay great attention to our employees' self-realization, professional, and career growth.

 

If you want to develop as a person and a specialist, communicate with interesting people, and get pleasure from work, we will gladly accept you into our team!

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Անվճար սնունդ / կտրոններ
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Մերսում
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն