NewVision

947 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ԱՁ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About Company

New Vision is a start-up IT company specialized in design and programming, graphic design , 3D modeling .

Digital and Information Technologies have advanced more rapidly than any innovation in our history. Visual thinking has become the most effective tool for business communication.

New Vison, with its skilled and amazing team, has come to help you achieve your business goals in the most effective way.

A wide range information technology and design services are provided for B2B and B2C clients.

We have gained trust and loyalty in German market, and now are offering our services for Armenian market.

We are a New Vision to your success!

Why choose us?

• high-quality services

• high efficiency and responsibility

• German standards

• flexible pricing policy

Well, are you ready to cooperate with us?

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ճկուն աշխատաժամեր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37433571857