Noor Logic LLC

24022 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

14 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 20 Vagharsh Vagharshyan Street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

20 Vagharsh Vagharshyan Street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն