PEI Development

5047 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Tsitsernakaberd ave. 1/2, space 295, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Tsitsernakaberd ave. 1/2, space 295, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Loading
Loading