P&M Agentur Software + Consulting GmbH

657 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

1 ընդհանուր աշխատանքներ

At P&M, your digital agency from Hamburg, we are engineers at heart. Our team consists of passionate specialists with broad practical experience in various areas. Our core services include digital consulting, custom software, e-commerce, app development, online marketing and recruiting. We always work in close cooperation with our customers to not only deliver solutions, but to implement their vision. Let us convince you personally!

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2009

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Hamburg, Գերմանիա

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Hamburg, Գերմանիա