Power Data

25241 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

57 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Գտնվելու վայրը: 25 Նալբանդյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

25 Նալբանդյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37491404411