Primesoft

2028 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

WE ARE PRIMESOFT.

You have questions, we have answers. We make IT happen.

We have the talent to transform the future of technology.

We help clients create industry-changing software solutions and get to the NEXT BIG THING faster.

Our services.

Mobile Development

Mobile development is in our heart. We create a suitable strategy, awesome design, and high quality development for App Store and Play Market. We work both for startups and enterprise clients. We hand-pick only the best projects and no matter how good the idea sounds we put the app through a rigorous vetting process, polishing and streamlining the idea along the way. Only then, we start designing and building applications.

 

Web Development

Our website developers provide professional web application development and web design services to our awesome clients. Primesoft offers unique and shiny website designs and high quality development services, from creating responsive website designs, to building custom e-commerce services using the latest and proven web technologies for all modern browsers. Our priorities are high quality code, fast working services and respected deadlines.

 

Back-End Development

Users may not see your back-end code, but they experience the power and efficiency of those codes through the product's functionality – from simple payment forms, to complex AI solutions visualized by our UX gurus and built with front-end code. The truth is – without a reliable backbone your product cannot exist and function normally. You care about offering best services – our back-end development services create efficient solutions to make that happen with a special love for high-load performance systems with enhanced stability.

 

Design

When you want to have a awesome-designed logo, website, mobile application , you need to work with the best. Primesoft offer the best when it comes to design and have some of the most creative designers. They’ll work with your company to provide a beautiful modern website, gorgeous mobile application that outlines and presents your brand in a way that customers will love and understand, while also keeping in mind the technicalities which will convert web site guests into paying customers.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 24/19 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Ճկուն աշխատաժամեր

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

24/19 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455833133