Printax.am | Staff.am(am)

Printax.am

931 Ընկերության էջի դիտումներ

7 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

8 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մանրածախ բիզնես
Ընկերության տեսակը` Այլ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 8 Կորյունի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Կոնտակտներ

8 Կորյունի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410528282