Q-Group

27805 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

26 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն