Realizeit LLC

4251 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

1 ընդհանուր աշխատանքներ

We’re passionate about building great products that make people’s lives easier. We have over 10 years of software development experience for mobile platforms and today we’ve built over 100 apps.

 

We are driven by a simple goal: deliver high-quality software to our clients, and ensure projects run smoothly, strategically, and predictably. Building you the best app possible is critical and so is the process it takes to get there.
That’s where we come in.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 23 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

23 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն