Serious

844 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Serious is a IT company. It was founded in 2017. We have cooperated with a lot of companies and businesses in the field of programming and marketing.

We are in Yerevan, in the heart of Armenia. We have gained international experience due to providing IT outsourcing services. Our professional specialists are full of creative ideas and energy. They do everything, that you have an excellent quality, spending less, not only in Armenia, but also all over the world. Serious is the best helper for the living abroad.

Our philosophy is quite simple: only by having the highest quality individuals can you produce the highest quality products, combining the best in content, design, technology, and client services.

We enjoy helping our clients achieve real results, focusing on developing and integrating the right software systems, building CRMs, designing their websites to match their brand, and promoting their businesses online with search engine optimization.

Our team was always working with the cutting-edge technologies.

We have .

· Web development

· Programming courses

· Digital marketing & SEO

· SMM courses,

Serious gives your business a place to grow and stand out above the rest.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Կիևյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Կիևյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37441000025