SIS Natural CJSC

7818 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Արդյունաբերություն/Արտադրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 1999

Աշխատակիցների քանակը` 1500-2000

Գտնվելու վայրը: SIS Natural, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

SIS Natural, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+374(11)650650