SMARTSOLUTION

1208 Ընկերության էջի դիտումներ

6 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

15 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Amiryan 4/6, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About us

 

We are a rapidly growing company with an extensive professional background in Russia. We're working with a team of ambitious people who put professionalism and achievement of results at the forefront. We represents the  team of open-minded people, who is ready to share their experience and knowledge, and always open to new ideas and suggestions. Getting better every day is our main goal.


SMARTSOLUTION is an IT company that mainly provides b2b services in the following areas:

 

 • Corporate consulting and formation of business models for the development of Internet platforms
 • Maintenance and development of previously developed information systems and components of Internet resources
 •  Analysis of the performance of web resources and round-the-clock monitoring of information systems and their components
 • Search and attraction of partners, assistance in concluding partnership agreements Provision of a personal account manager for the developed project Promotion of web resources and mobile applications in the direction of E-Commerce Round-the-clock technical support on all issues for the customer
 • Organization of call-centers for the customer's project

Why it is worth working with us:

 • Opportunity for professional growth in a circle of highly qualified specialists
 • Active career growth in any position
 • Opportunity for internships abroad
 • Official employment in the Republic of Armenia
 • Relaxed and friendly work environment
 • Comfortable and cozy open space with designer renovation.
 • Nice bonus: free corporate meals

Արտոնությունների փաթեթ

Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ծնողական արձակուրդ
Անվճար սնունդ
Հեռավոր աշխատանքի հնարավորություններ

Կոնտակտներ

Amiryan 4/6, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն