Social Discovery Ventures | Staff.am(am)

Social Discovery Ventures

129 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

0 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Հոլդինգ
Հիմնադրման տարեթիվ` 1998

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: Tas-Sliema, Մալթա

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Tas-Sliema, Մալթա