"SOS Children's Villages" Armenian Charity Foundation

53974 Ընկերության էջի դիտումներ

186 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

125 ընդհանուր աշխատանքներ

Following the devastating 1988 Spitak earthquake which killed around 25,000 people and made half a million homeless in Armenia, SOS Children's Villages decided to offer immediate aid to the children who had lost their parents. A short while later, the organisation started working on a permanent basis in Kotayk, just outside the area that had been destroyed. Since then, SOS Children's Villages has continued to support children, young people and families, and it is now present in three locations.

Ոլորտ` ՀԿ/Միջազգային կազմակերպություն

Գտնվելու վայրը: 52 Երզնկյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

Կոնտակտներ

52 Երզնկյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460533355