GRANICUS ARMENIA

5466 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Այլ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2001

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: 12 Arabkir 27th str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

12 Arabkir 27th str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն