Sterling Lives LLC

29858 Ընկերության էջի դիտումներ

7 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

13 ընդհանուր աշխատանքներ

Sterling Lives is a advisory firm that serves Individual, Families, Companies and Industries all over the World.

We are One stop advisory for Individuals / Families / Businesses and Corporates who need consultancy and advisory services for immigration, international education, work permit, business consultancy, international placement, business valuation, company formation, bank account opening, legal advisory, financial advisory, real estate advisory, residency permit, citizenship, due diligence and compliance.

For more information about the Company and more updates, please visit: https://www.millionmakers.com

Ոլորտ` ՄՌԿ/Խորհրդատվություն/ Իրավական
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 46 Լեոյի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

46 Լեոյի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(077) 898-309