Stylique Development

1203 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

STYLIQUE is the first B2B2C platform for interior design based in Dusseldorf, Germany. We create a unique technological infrastructure to connect the most important players in the interior design industry via products and thus enable simple processes. Users can find inspiration & products, they can commission services from architects and craftsmen. Our development team is based in Armenia as Stylique Development LLC

We started in 2017 as a small online store for interior building items. Over time, we have been able to grow more and more, architects and manufacturers love to use services. Now we are building a platform solution with which we can scale even faster. In fact, we won the 2019 Home and Living Award for the “most exciting Interior-Design Startup”.

 

Our values: 

 • Innovative & Visionary
 • Competence
 • Transparency
 • Quality
 • Partnership
 • Fair
 • Open minded
 • Personal
 • Creative

What we offer:

 • You work actively on an innovative marketplace solution with great opportunities for advancement in a fast-growing team
 • Our start-up structures guarantee you a high level of creative freedom, which allows you to take on responsibility from the start
 • We value transparency, collegiality, flat hierarchies and a pleasant, appreciative work culture
 • We offer flexible working hours and the opportunity to work from home – for a healthy work-life balance
 • Celebrate mutual successes and special occasions together
 • Drinks & Fruit are available and our office kitchen invites you to take lunch breaks together

Benefits:

 • Stock Options for all high level developers
 • Strong collaboration with the German team and the chance to work from the head office in Dusseldorf/Germany as often as you like – including a work visa & expenses

 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2021

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Ներսիսյան փակուղի 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Բիզնես գործուղումներ
Ընկերութան բաժնետոմսեր

Կոնտակտներ

Ներսիսյան փակուղի 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն