Talkdesk

5244 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

5 ընդհանուր աշխատանքներ

Talkdesk

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2011

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Every Moment is an Experience that Matters!

We started Talkdesk in 2011 and have been disrupting Customer Service ever since! 

Talkdesk Engineering Culture

When you work at Talkdesk you just enjoy every signle day as they are never the same. 

What do we value the most at Talkdesk?

What is the driving force that gets you out of bed every morning?

Get to know what moves Talkdeskers worldwide and what are their favorite Talkdesk values.

If you want to be part of the family, make sure to check available positions at 

talkdesk.com/careers. 

#LifeAtTalkdesk

#TalkdeskCareers

#MoveFast

#BeProud

#EnjoyTheRide

#DoWhateverItTakes

 

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Ճկուն աշխատաժամեր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37495444473
Loading
Loading