The Business Rover

3743 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (3)

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն