The Future Armenian

1313 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Հիմնադրամ

Գտնվելու վայրը: 6 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About the Foundation

The FUTURE ARMENIAN is a public initiative launched by Armenians from around the world. In these times of great uncertainty and urgent challenges, this initiative seeks to foster a dialogue that would lead to a mutual understanding and a future vision for Armenia and Armenians. Given our long history of survival and revival, we bear a collective responsibility to envision the future of our nation and the path that would successfully lead us there. Considering the urgency of our challenges, we must do so now.

As part of this collective initiative, a list of 15 goals has been developed, with inputs from more than 300 individuals, to serve as pillars for Armenia’s development. This was initiated by a group of 11 people: Yelena Abovyan, Noubar Afeyan, Artur Alaverdyan, Richard Azarnia, Aram Bekchian, Arman Jilavian, Talar Kazanjian, Armen Mkrtchyan, Armen Orujyan, David Tavadian, Ruben Vardanyan (presented alphabetically). Since May 2021 The FUTURE ARMENIAN initiative has been able to assemble more than 100 000 signatories from around the world. They represent a segment of the global Armenian population (in Armenia and beyond) that self selectively agrees to engage in activities that aspire to secure Armenia’s future collectively through concentration on the 15 Goals. These signatories are what makes the Initiative exist, develop, and thrive.

More than 70 online and offline discussions and debates have been occurred since the launch of the initiative. In the coming months The FUTURE ARMENIAN initiatives will continue public and closed discussions to raise awareness and provide the opportunity to engage wider audiences and supporters.

The Future Armenian- 1

The Future Armenian- 2

The Future Armenian- 3

The FUTURE ARMENIAN Initiative is not affiliated with any political group or organization. The FUTURE ARMENIAN Initiative is represented by The FUTURE ARMENIAN Development Foundation (Armenia). It is funded by Noubar Afeyan, Artur Alaverdyan, Richard Azarnia, Aram Bekchian, David Tavadian, Ruben Vardanyan. It strives to enrich and facilitate the public discourse about the future of Armenia and Armenians.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Սպորտային փաթեթ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Հավատարմության բոնուս

Կոնտակտներ

6 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460700800
Loading
Loading