The Software Development Company

13799 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 15 Paronyan 3-rd Impasse, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

15 Paronyan 3-rd Impasse, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն