TOUR ADVICE LLC

3881 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Tour Advice Armenia was established in February, 2010, in Yerevan. The company is located in the heart of the capital city Yerevan, on Sayat–Nova Avenue. www.touradvice.am

It’s a united team of young professionals with deep knowledge in different areas of travel and tourism, service, culture, economy and linguistics. Company employees are always ready to help you with any question connected with travelling and leisure. Company managers took part in various workshops, seminars, educational tours and enhanced professional capacities in Japan, Greece, Egypt, Hungary, Italy, China, UAE and other countries of the world.

Tour Advice Armenia is specialized in inbound tourism in Armenia (www.toursarmenia.com) and Georgia (www.touradvice.ge), as well as in outbound tourism offering a whole range of services. Whatever the interests, we do our best to please our guests and tourists and assist them to enjoy all the magic and the colors of the world.

Tour Advice Armenia provides a full range of services for the organization of corporate tourism based on universally recognized international standards. The offered services include the latest world-class tourism technologies, with the development of an integrated approach to solving problems for organizing events.

Ոլորտ` Տուրիզմ/Հյուրընկալություն/Ժամանց
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2010

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 18 Սայաթ-Նովա պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

18 Սայաթ-Նովա պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455566656