TUMO Studios

11673 Ընկերության էջի դիտումներ

48 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

5 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Դիզայն/Ճարտարապետություն/Շինարարություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Pushkin 38, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

WHAT IS TUMO STUDIOS?

TUMO Studios is a free educational program for university-aged students and young professionals with a passion for craftsmanship and design. We program ateliers, “educational workshops,” in fashion, jewelry, embroidery, pottery, printing, product design and the culinary arts.

Inspired by Armenia’s rich artisanal heritage, TUMO Studios combines local know-how with contemporary methods and design trends.

 

 

INVESTING IN THE FUTURE OF ARMENIAN DESIGN AND ARTISANSHIP

A purchase from TUMO Studios is a contribution to the next generation of Armenian designers and artisans. By selling student-made products on a global platform and directing proceeds towards expanding our educational program, we pave the way for more students to develop design skills and explore their creative potential.

 

A HISTORIC TOWNHOUSE IN THE HEART OF YEREVAN

TUMO Studios is located in a historic townhouse in the heart of Yerevan. Every piece in the collection begins its story in our loft space built at the turn of the 20th century.

Designed by Architect Vasili Mirzoyan, the building is as much of an inspiration as it is our home.

Կոնտակտներ

Pushkin 38, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(011) 203-088