Umba Training

1560 Ընկերության էջի դիտումներ

Նոր գիտելիքներ Նոր հնարավորություններ Նոր կյանք:

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ԱՁ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Բելյակով 5, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված թրեյնինգներ

Կոնտակտներ

Բելյակով 5, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37455500059