UpSpace Media

10397 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(041) 050-060