Urban-Linx Media

3667 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Urbanlinx is a New York based company with offices in Montreal. We specialize in the development and marketing of highly trafficked web properties within the Music Industry, and we are leaders in our activity sector. We are currently searching for an experienced Android developer. The successful candidate should be able to develop best in class applications with exceptional user experience and product functionality. The candidate will be working remotely from Armenia.
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն