Value Xd

9523 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

5 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 0 Բաղրամյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Value Xd Perks and Benefits

  • Medical Insurance

  • Paid time off, sick days and work from home options

  • Massage sessions

  • Monthly gym membership

  • Annual salary review

  • Casual dress code

  • Outings, Retreats, and Friday Parties

  • Snacks and seriously good coffee

  • Fun and stress-free environment

  • Cool modern workspace

TECH NATION RISING STARS REGIONAL WINNERS REVEALED IN UK

https://on.mktw.net/308wvAP

The world of analytics is changing rapidly and the latest shortlisted finalists of the Rising Stars competition in the UK organized by Tech Nation in partnership with Microsoft, Talent Works, Soldo, and BDO Drive, reveal a new era ahead. Value Xd™ has been declared a regional winner in the South West of the UK, and a semi-finalist.

Value Xd™ Analytics Platform Amongst Top Tech UK Scaleups

"We are thrilled with the news and are keen to keep moving forward. We will do our best to showcase this revolutionary platform. We believe that a transformed analytical architecture is necessary and an integral part of our global efforts to bring balance to our world, to ensure sustainability and responsibility are at the heart of all our business and investment decisions."

Armen V. Papazian, a King's College Cambridge University graduate, founder and CEO of Value Xd™

Կոնտակտներ

0 Բաղրամյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն