Web Projects

75961 Ընկերության էջի դիտումներ

36 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

74 ընդհանուր աշխատանքներ

We are an experienced team creating great, unique and easy to use websites and software. We are also creating web applications. In our work we use the latest technologies, and our heads are always full of ideas. Our domain is creativity, experience and openness to new horizons.

We hope that our services satisfy you, and fully meet your needs.

 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2011

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Ադոնցի 2, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

Ադոնցի 2, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն