Webb Fontaine Holding LLC | Staff.am(am)

Webb Fontaine Holding LLC

183363 Ընկերության էջի դիտումներ

199 հետևորդ

7 ակտիվ աշխատանքներ

350 ընդհանուր աշխատանքներ

Webb Fontaine Holding LLC is a branch of Webb Fontaine Group, a company headquartered in Geneva, Switzerland for the development of Java-based applications on a proprietary platform. With worldwide presence through its subsidiaries and branch offices in Europe, Middle East, Asia and Africa the company specializes in the development of Information Systems to support Trade Facilitation and propel Customs Modernization.

Webb Fontaine uses the most advanced technology and is recognized worldwide for the quality of its systems. Webb Fontaine provides a comprehensive suite of e-Government software products, including a Trade Single Window platform and Customs Management System called TradeWorldManager®, which offers a complete and integrated solution for Customs administrations, regulatory government agencies and all economic operators.

Webb Fontaine also covers the domains of goods Classification and Valuation as well as the inspection of Oil & Gas; the company is also active in the domains of telecommunications, and government infrastructure refurbishment services via its global network of offices and subsidiaries.
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2005

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 5 Արմենակ Արմենակյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (7)

Our Benefits

 • Medical insurance
 • 13th salary
 • Performance bonus 
 • Referral bonus 
 • “Baby born” package
 • Paid day-offs
 • Special day-offs
 • Business trips within Webb Fontaine Group 
 • Cultural diversity
 • Professional trainings and personal development opportunity 
 • English lessons 
 • Sport days
 • “Happy Hour” every Friday
 • Teambuilding and corporate events
 • No shortage of tea, coffee and fruits guaranteed.

Webb Fontaine Armenia

Trusted by governments globally, Webb Fontaine provides industry wide solutions to accelerate trade development and modernization. The company uses unique technology including AI to enable countries to emerge as leaders in the future of trade. Knowledge transfer is at the core of Webb Fontaine; comprising of a team of experts who work across the board, empowering local communities and governments. As an industry leader with the largest R&D centers in the industry, Webb Fontaine is constantly developing international trade practices connecting countries, borders and people. For more information visit www.webbfontaine.com

SHOW MORE

Team Building activities

We Believe that Team building activities establish a stronger bond between coworkers. 

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Օտար լեզվի դասընթացներ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Ճկուն աշխատաժամեր
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում

Կոնտակտներ

5 Արմենակ Արմենակյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410655657