Webb Fontaine Holding LLC

204369 Ընկերության էջի դիտումներ

229 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

493 ընդհանուր աշխատանքներ

Webb Fontaine Holding LLC is a branch of Webb Fontaine Group, a company headquartered in Geneva, Switzerland for the development of Java-based applications on a proprietary platform. With worldwide presence through its subsidiaries and branch offices in Europe, Middle East, Asia and Africa the company specializes in the development of Information Systems to support Trade Facilitation and propel Customs Modernization.

Webb Fontaine uses the most advanced technology and is recognized worldwide for the quality of its systems. Webb Fontaine provides a comprehensive suite of e-Government software products, including a Trade Single Window platform and Customs Management System called TradeWorldManager®, which offers a complete and integrated solution for Customs administrations, regulatory government agencies and all economic operators.

Webb Fontaine also covers the domains of goods Classification and Valuation as well as the inspection of Oil & Gas; the company is also active in the domains of telecommunications, and government infrastructure refurbishment services via its global network of offices and subsidiaries.
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2005

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 5 Արմենակ Արմենակյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Webb Fontaine Armenia

Trusted by governments globally, Webb Fontaine provides industry wide solutions to accelerate trade development and modernization. The company uses unique technology including AI to enable countries to emerge as leaders in the future of trade. Knowledge transfer is at the core of Webb Fontaine; comprising of a team of experts who work across the board, empowering local communities and governments. As an industry leader with the largest R&D centers in the industry, Webb Fontaine is constantly developing international trade practices connecting countries, borders and people. For more information visit www.webbfontaine.com

SHOW MORE

Careers at Webb Fontaine

We think that providing nessary tools and perfect working environment help every single person to grow within the company. Check out Tatevik's career path at Webb Fontaine

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Զվարճանքի ժամ
13-րդ աշխատավարձ
Բիզնես գործուղումներ
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ծնողական արձակուրդ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ճամփորդական փաթեթ
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Գլոբալ բիզնես ճանապարհորդական ապահովագրություն

Կոնտակտներ

5 Արմենակ Արմենակյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410655657