WIC

80388 Ընկերության էջի դիտումներ

82 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

107 ընդհանուր աշխատանքներ

WIC WorldCom International Communications is a licensed telco group in the United Kingdom having its operational offices in Israel,  Armenia and Hong Kong focused on providing smart, innovative, fresh telecom solutions. Since the very beginning, we have been committed to changing the way customers view their telecoms bill, and we made it right through our service.

WIC WorldCom Finance is part of the WIC Worldcom Group - a company specializing in developing internet platforms for instant money transfer and immediate bank deposits worldwide. The two main products are the following:

Ոլորտ` Հեռահաղորդկացություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 26/5 Մարտիրոս Սարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

26/5 Մարտիրոս Սարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411610033