Willing & Able Operations LLC

596922 դիտում

47 հետևորդ

12 ակտիվ աշխատանքներ

92 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Willing & Able Operations LLC

The German Association for Data Protection is a team of dedicated data protection officers and lawyers that aim to advise companies in all aspects of data protection as well as provide external data protection  officers. We develop concepts to implement the data security and protection of personal data in medium-sized companies and corporations and develop legal tech solutions to help businesses run their operations smoother and in compliance with law.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Այլ

Աշխատողների քանակը` 20-50

Տեղադրված աշխատանքներ (12)

Կոնտակտներ