WorldQuant

5545 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

29 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գտնվելու վայրը: 21 Պուշկինի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Careers

WorldQuant seeks to get to the future faster, guided by the principle that there are an infinite number of insights to discover.

Կոնտակտներ

21 Պուշկինի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն