Zangi

26534 դիտում

29 հետևորդ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

1 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Zangi

Zangi is a Messenger & Softphone platform. The core of the platform is in-house developed revolutionary Streaming Technology.

Տեսնել ամբողջը

Փակել

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://zangi.com

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն