Zangi

20465 դիտում

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 50-200

0 ակտիվ աշխատանքներ

26 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Zangi

Zangi is a Messenger & Softphone platform. The core of the platform is in-house developed revolutionary Streaming Technology.

Տեսնել ամբողջը

Փակել

Տեղադրված աշխատանքներ

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://zangi.com

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն