Zangi

46323 Ընկերության էջի դիտումներ

28 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

47 ընդհանուր աշխատանքներ

Zangi is a Messenger & Softphone platform. The core of the platform is in-house developed revolutionary Streaming Technology.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 2 Սասնա Ծռերի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

2 Սասնա Ծռերի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն