ZERØ | Staff.am(am)

ZERØ

30055 Ընկերության էջի դիտումներ

28 հետևորդ

4 ակտիվ աշխատանքներ

106 ընդհանուր աշխատանքներ

Founded in 2015, Zero is based in Los Gatos, California. Our mission is to apply artificial intelligence and smart automation to the most pressing operational challenges of the legal industry.

All too often legaltech companies are launched that effectively build solutions in search of problems. Technical capabilities are developed that may or may not meet a genuine need, with decidedly mixed results for everyone. When we founded Zero, we consciously decided to take the opposite approach. We first identified what we believed were the most critical bottlenecks and challenges in the day-to-day operation of law firms. We then applied the very best engineering and technological talent in existence to the problems we saw. The word “best” is not hyperbole – 50% of our technical team has doctoral degrees.

As a team, we also believe in rigorous, exacting and ongoing measurement of the real-world impact of our technologies. This means constantly soliciting customer feedback, extremely rapid improvement and a myopic focus on whether what we’ve built genuinely works for the customer. What happens in the lab is nowhere near as relevant, we believe, as what happens when the customer uses something. 

Finally, we believe in clean, highly usable products with unobtrusive, but very powerful, technology. We strive to create tools that are deceptively simple; that the user intuitively knows how to use, and that operate efficiently and unobtrusively.

The result is cutting-edge tools for the legal industry, powered by artificial intelligence and delivering the utility, scalability and most of all, security, law firms demand. By combining technology, security and ongoing evaluation of usability and customer value, we will build and deploy solutions that will revolutionize the business of law.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (4)

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
099 000648