ZERØ

44823 Ընկերության էջի դիտումներ

50 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

159 ընդհանուր աշխատանքներ

Founded in 2015, Zero is based in Los Gatos, California. Our mission is to apply artificial intelligence and smart automation to the most pressing operational challenges of the legal industry.

All too often legaltech companies are launched that effectively build solutions in search of problems. Technical capabilities are developed that may or may not meet a genuine need, with decidedly mixed results for everyone. When we founded Zero, we consciously decided to take the opposite approach. We first identified what we believed were the most critical bottlenecks and challenges in the day-to-day operation of law firms. We then applied the very best engineering and technological talent in existence to the problems we saw. The word “best” is not hyperbole – 50% of our technical team has doctoral degrees.

As a team, we also believe in rigorous, exacting and ongoing measurement of the real-world impact of our technologies. This means constantly soliciting customer feedback, extremely rapid improvement and a myopic focus on whether what we’ve built genuinely works for the customer. What happens in the lab is nowhere near as relevant, we believe, as what happens when the customer uses something. 

Finally, we believe in clean, highly usable products with unobtrusive, but very powerful, technology. We strive to create tools that are deceptively simple; that the user intuitively knows how to use, and that operate efficiently and unobtrusively.

The result is cutting-edge tools for the legal industry, powered by artificial intelligence and delivering the utility, scalability and most of all, security, law firms demand. By combining technology, security and ongoing evaluation of usability and customer value, we will build and deploy solutions that will revolutionize the business of law.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

ZERO's Product Team / ZERO-ի պրոդուկտ թիմը

The role of a Product Manager, their goals, problems and motivations / Պրոդուկտ մենեջերի դերը, նպատակները, խնդիրներն ու մոտիվացիան

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Paid vacations and sick time
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Lucky Carrot
Անսահմանափակ վճարովի արձակուրդ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499000648