Zoomerang

60674 Ընկերության էջի դիտումներ

28 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

76 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2018

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 27/3 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Our History and Goals

Zoomerang is a creative video content creation platform with millions of monthly active users. With Zoomerang, everyone can become a professional video creator in minutes without having any technical experience. With the new revolutionary all-inclusive video creator app, our users produce world-class videos in all sizes languages and topics for any marketing goals. They choose from an ever-growing library of millions of user-generated video templates from all the hottest and trending categories, customize with their images, videos, and texts to render spectacular animated videos in minutes with 0 technical experience.

There are already 25.000.000 creators who joined our platform worldwide and is available on iOS and Android platforms.

Our goal is to facilitate video creation on all platforms by making it as simple as one button click.

 

Zoomerang at EWC

In Summer 2021, Zoomerang took part in the Entrepreneurial World Cup and received 2 awards: National Runner Up and  Growth Stage Winner.
One of these awards gave us an opportunity to represent Zoomerang in Saudi Arabia in the upcoming final.
There, we will compete with about 100 start-up companies worldwide in November 2021 and present its innovative ways of video creation to a much larger audience.

 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Աշխատակիցների բաժնետոմսերի գնման պլան

Կոնտակտներ

27/3 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37493451015