Growth Marketer

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

About Our Agency

Hamlet Azarian has been working with venture-backed start-ups for the past 7 years. Azarian Growth Agency (AGA) uses his methodology and brings his ideas and strategies to life.

AGA focuses on creating data-driven, unique marketing strategies for our clients. We are focused on helping companies grow on all aspects of the funnel, from Awareness, Acquisition, Retention, Revenue, and Referral. We create unique campaigns focused on paid and organic search, social, content, email, video, display, PR, and conversion rate optimization.

Who We’re Looking For

Are you excited by learning and being on top of the cutting edge of data-driven marketing? Do you thrive in a fast-paced and growing environment? Do you aspire to build, develop, and scale projects from the ground up? If so, then we want to work with you!

The Growth Marketer leads the execution of marketing strategy and relationship management for our clients. Growth Marketers work with cross-functional team members to experiment, test and evolve marketing strategies and campaigns that drive growth for our clients using media, design, and data/technology. If you’re interested in using systematic ways to test-drive marketing experiments and generate innovative ideas that increase growth, we would love to meet you!

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Act as the Growth-Marketing Product Owner for the client and your team:
  • Manage and execute growth-marketing strategies for clients; develop a strong and clear understanding of their vision and goals in order to lead cross-functional team projects against milestones and deadlines
  • Organize, refine and prioritize relative client backlogs of projects, tasks and deliverables – clearly articulate, refine and guide the team’s understanding of the client’s highest priorities
  • Lead and facilitate team planning/review calls
  • Inspire, recognize, coach, and lead teammates on a day-to-day basis; be a champion of an Agile mindset and culture
 • Be accountable for achieving and reporting on goals across marketing channels:
  • Manage the full-spectrum of marketing services that the client receives:
   • Paid ads (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube)
   • Affiliate marketing (networks + publishers)
   • Social media
   • Design & content-creation (Ads, Landing Pages, Website, Email, Blog)
   • Web development
   • SEO / SEM
   • Virtual events (webinars, etc.)
   • PR
   • Tracking, analytics and reporting
  • Create, manage and experiment using A/B tests to increase conversion metrics
  • Conceive and execute on a wide range of campaigns to drive awareness, acquisition, engagement and retention
  • Regularly analyze data to monitor channel performance and uncover areas for improvement
 • Prepare and present recommendations, reports, and findings from experimental data and ongoing campaigns – both internally to the team and externally to the client
 • Develop strong client relationships by leading presentation and review meetings, demonstrating and sharing expertise in media strategy, and driving continuous value for business outcomes
 • Prioritize work and manage time effectively; serve as a multiplier by driving the team to improve effectiveness and performance

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s degree in business, marketing, or a related field
 • At least 3+ years’ experience in growth marketing domains (SEO, email marketing, Google Adwords, Facebook Ads, social platforms, content marketing, web development)
 • Strong project management skills: ability to lead and collaborate with cross-functional partners, prioritize high impact activities, and keep complex projects moving forward.
 • Outstanding written, oral and organizational ability
 • Proven ability to synthesize and interpret data, market, and customer insights into successful marketing strategies and creative execution – this role will be both creative and analytical, so it’s critical to be able to do both
 • Strong creative lens and taste with a proven ability to look at marketing communications through the eyes of the audience
 • You are scrappy and find ways to move things forward without always waiting on external resources. You independently get things done and are motivated by going deep into execution mode as much as by zooming out to the big picture.
 • Experience in marketing campaign management (collateral, reporting & analytics)
 • Experience with the following tools/tech is highly preferred:
  • Asana
  • Google Suite
  • Slack
  • Google Analytics
  • Excel
 • English speaking/reading/comprehension is required
 • Expected working hours (9AM-12PM, 5PM-10PM Yerevan Time)

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Submit Your Application Here >>>  https://bit.ly/3Y03Jin 

 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Որոնողական համակարգերի օպտիմալացում/մարքեթինգ

SEO

SMM

Շուկայի վերլուծություն

Facebook Ads

YouTube Ads

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Սթրեսակայունություն

Սթրեսակայունություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.linkedin.com/company/77695552/

Հեռախոսահամար` +37499385878

Գտնել Retail Merchant Group սոց․ կայքերում