Simply Technologies | Staff.am(am)

Simply Technologies

34686 Ընկերության էջի դիտումներ

54 հետևորդ

9 ակտիվ աշխատանքներ

295 ընդհանուր աշխատանքներ

Simply Technologies was founded in 2011 by two enthusiastic software developers who had a goal to create a place where everyone would enjoy to work and every client would be happy to work with. Simply Technologies is a Software Development and Innovation company specialized in multifunctional web and mobile apps and large-scale web services all using JavaScript and JS-based technologies. Our goal is to be a technical advisor for our clients by providing high-quality services and for our team, to develop and maintain the environment for constant growth and development in all dimensions, staying a place with a fun and friendly atmosphere. Our partners are from Australia, UK, US and the Netherlands.
Our open spaced, playful office is located in the center of Yerevan. We always stand for innovations and do love experimenting new technologies. But our main value still remains our people.

 

 

 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2011

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (9)

Life at Simply Technologies

Simply Technologies is one of the leaders in the IT outsourcing market in Armenia. This is a place where trust, transparency and openness are everything. We are looking for people who share our values and our desire to create products that will improve and simplify people's lives.

WHAT WE DO

JAVASCRIPT IS NATIVE FOR US

Probably the first thought that came to your mind when you hear about Simply Technologies is JavaScript and, definitely, the crazy team of JS professionals. We do JavaScript, we love JavaScript. Even the HR team knows JavaScript, hmm… well ... a little bit. That is why we are known as #HouseofJavaScript. For someone who desires to grow and become a strong specialist in JS, this is a great advantage. 

OUR MOBILE TEAM

Since 2016, we have had tens of successful large projects using React Native. In 2020, Simply Technologies established a new Android and iOS department. Since then, our mobile team has expanded at an unusually fast rate. Therefore, now is an excellent time to apply to one of our open positions.

 

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Ճամփորդական փաթեթ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Զվարճանքի ժամ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Մասնագիտական ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը

Կոնտակտներ

59 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37495507065