Linux Systems Administrator

Վերջնաժամկետ՝ 12 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ցանցերի ադմինիստրացիա

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

IFCMARKETS. CORP. has a vacancy for a Linux Systems Administrator in its Yerevan office.

Աշխատանքային պարտականություններ

- Perform moderately complex systems and network administration;
- Monitor and tune appropriate systems to ensure optimum level of performance;
- Oversee appropriate level software installations and upgrade related software packages;
- Administer corporate email and web servers;
- Manage Corporate Firewall, anti-spam and antivirus systems;
- Perform daily tasks automation;
- Develop and maintain appropriate system documentation to ensure that documentation is current.

Անհրաժեշտ հմտություններ

- Bachelor's degree in Computer Science, Information Systems or similar relevant degree;
- At least 2 year of work experience in a relevant fields;
- In depth knowledge of Linux (CentOS, Ubuntu Server);
- Experience in web services (Apache,Nginx,IIS);
- Shell scripting (bash);
- Database administration skills (MySQL, SQL Server);
- Email Server administration (Exim,Dovecot);
- Networking skills (TCP/IP,NAT,VPN,DHCP,DNS,Firewall,Routing,iptables);
- Virtualization (XEN,KVM);
- Windows Server administration;
- Aptitude for quick learning of new technical skills;
- Ability to work independently;
- Team player and flexible personality;
- Fluent in Russian and technical English.

Would be plus:

- Jenkins, Git, Gitlab, Docker
- Perl, Python
- Experience with Cisco IOS/ASA

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Qualified and interested candidates are kindly requested to submit Resumes and send by e-mail:  [email protected]

Please indicate "Linux Systems Administrator" in the subject line of the e-mail.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Nginx

Bash

MySQL

SQL

IIS

Firewalls

Linux

Apache

TCP/IP

DNS

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Ճկունություն

Պարտաճանաչություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.ifcmarkets.com/

Հեռախոսահամար` +37410529950

Հասցե՝ 18 Արշակունյաց պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում