Project Manager

Վերջնաժամկետ՝ 02 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

IT Project Manager (Mid+) has to manage the company projects on customer requirements up to final project delivery. Responsible for organizing the development and high-quality delivery of all projects on time and within the defined scope. Before applying, you should take into account that the place of work could be in Moscow.


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ability to create technical documentation
 • Manage the overall planning, execution, and delivery of new product and technology projects including, but not limited to defining measures of success
 • Track and communicate project status, including monitoring, evaluating, and adjusting project schedules on an ongoing basis; manage scope changes and issues, take corrective action as necessary; identify, assess, and mitigate project risks
 • Build and lead effective cross-functional project teams, identify individual and team skills necessary to enhance project performance
 • Identify and request appropriate resources from business
 • Manage conflicts within the team, provide ongoing feedback, and evaluate achievements
 • Collaborate with engineering leadership to identify and execute opportunities for continual process improvement in the product development processes
 • Develop full-scale project plans and their related schedules/timelines
 • Generate project status reports, project review materials, and project metrics
 • Execute and maintain project management processes and project plans in an agile environment; own and maintain product specification document

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Ability to speak Russian fluently as a native language
 • Good verbal and written English communication
 • Knowledge of 1C preffered
 • Willingness for having business trips regularly
 • Knowledge of Agile Project Management practices (Scrum, Kanban, etc.)
 • Familiarity with User Testing, A/B testing, etc.
 • Familiarity with Prototyping tools: Figma, Invision, Balsamiq Mockup
 • Familiarity with task management tools (Asana, Jira)
 • Strong analytical, communication and negotiation and leadership skills
 • Strong sense of responsibility and ability to multitask
 • Time and scope management Conflict resolution

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

To apply for the job, you need to send your CV to hr@innline.am

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Scrum

1C

Agile նախագծի կառավարում

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Վերլուծական հմտություններ

Թիմի կառավարում

Коммуникабельность

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://innline.am/

Հասցե՝ 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն