Sales Manager

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Responsibilities

 • Searches of new partners, handling requests from potential partners
 • Maintaining communication and development of existing partners
 • Negotiations and bringing them to a result
 • Analysis of own performance and of performance of partners
 • Communication with various departments

Requirements

 • English level – С1 (Bussiness/Financial English required)
 • High skills of verbal and written communication
 • Employee have to be able to work on his own, show ability to lay proposals and solutions to increase global performance of team,
 • Necessary skill - being able to structure priorities, communicate and cooperate within a small team of colleagues
 • Availability online to solve issues of partners and clients
 • Multi-tasking and skill of work with big amount of data
 • Desire of personal career and general knowledge development
 • Knowledge and free use of French will be a big plus

Conditions

 • 8hrs \ 5d week
 • Official employment
 • Nice and comfortable office
 • Good placement of office in the city
 • Good team of colleagues
 • No dress-codes
 • Free corporate meals

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Աշխատավարձ: Սկսած 250000 AMD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Վաճառքի/սպասարկման փորձ

Անգլերեն

B2B Վաճառք

B2B մարկետինգ

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ճկունություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Multitasking

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

About us

 

We are a rapidly growing company with an extensive professional background in Russia. We're working with a team of ambitious people who put professionalism and achievement of results at the forefront. We represents the  team of open-minded people, who is ready to share their experience and knowledge, and always open to new ideas and suggestions. Getting better every day is our main goal.


SMARTSOLUTION is an IT company that mainly provides b2b services in the following areas:

 

 • Corporate consulting and formation of business models for the development of Internet platforms
 • Maintenance and development of previously developed information systems and components of Internet resources
 •  Analysis of the performance of web resources and round-the-clock monitoring of information systems and their components
 • Search and attraction of partners, assistance in concluding partnership agreements Provision of a personal account manager for the developed project Promotion of web resources and mobile applications in the direction of E-Commerce Round-the-clock technical support on all issues for the customer
 • Organization of call-centers for the customer's project

Why it is worth working with us:

 • Opportunity for professional growth in a circle of highly qualified specialists
 • Active career growth in any position
 • Opportunity for internships abroad
 • Official employment in the Republic of Armenia
 • Relaxed and friendly work environment
 • Comfortable and cozy open space with designer renovation.
 • Nice bonus: free corporate meals

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ