Senior QA Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 14 դեկտեմբեր 2018

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Որակի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Zangi is looking for a Senior QA Engineer to join the team. 

Աշխատանքային պարտականություններ

– Plan, schedule and perform manual and automated software tests

– Responsible for defect tracking and bug reporting

– Work closely with software developers to perform early testing on components prior to integration builds

– Report QA status

– Write test plans and test cases throughout the development lifecycle

– Schedule, organize and complete work in accordance with deadlines

Անհրաժեշտ հմտություններ

– At least 4 years of experience as a QA Engineer

– Strong analytical skills

– Experience in mobile, web and desktop applications testing

– Solid knowledge of the quality assurance techniques, testing concepts, methodologies and tools

– Expert ability to apply quality assurance knowledge to in-depth testing and test plans

– Excellent interpersonal and oral / written communications skills

– Strong communication and mentoring skills, good ability to motivate and inspire employees

– Expert ability to apply concepts of unit, system, regression, product, integration and acceptance testing

– Good understanding of automation testing approaches

– Experience in using different testing tools (JMeter, Selenium Webdriver,etc.) is a significant advantage;

– Ability to quickly adapt and learn any other testing tools

– Experience in Java is a big plus

– Excellent knowledge of verbal and written English language

Աշխատավարձ: Highly Competitive /

Մասնագիտական հմտություններ

Ավտոմատացված թեստավորում

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ուշադիր

Վերլուծական հմտություններ

Կազմակերպչական հմտություն

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Interested and qualified candidates can send their CV to: [email protected]

Կոնտակտներ

Վեբ կայք՝ https://zangi.com

Հասցե՝ , Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում